zicht op effectief beïnvloeden

Trainingen effectief beïnvloeden

Sometimes you win, sometimes you learn

IPSE-IP geeft trainingen aan uw managementteams of operationele teams op het gebied van samenwerken, effectief beïnvloeden en ‘soft skills’. Soms is het wenselijk om de trainingen individueel aan te bieden of in beperkte aantallen.
Ik ben een faciliterende trainer en een procesbegeleider, zeker niet een docerende trainer. In de trainingen van IPSE-IP staat de onderlinge uitwisseling en interactie centraal. Ik geloof vooral in het bieden van inzicht in eigen gedragsrepertoire en het effect op anderen. Het ‘aan den lijve ervaren’ (action learning) zie ik in een training als toegevoegde waarde. Er wordt gebruik gemaakt van trainingsacteurs die toegevoegde waarde bieden in het spiegelen van gedrag.

Effectief beïnvloeden

Bewustwording van eigen voorkeurstijlen in communicatie en gedrag en uitgedaagd worden in stijlflexibiliteit. Wat is jouw gebruikelijke manier van reageren, welke alternatieven zijn er en hoe kun je deze verder ontwikkelen. Dit kan worden ondersteund met het gebruik van vragenlijsten.
In de trainingen effectief beïnvloeden wordt gebruik gemaakt van de theorie van Watzlawick over de verschillende niveaus van communicatie (inhoud, sfeer en relatie) die gezamenlijk de effectiviteit bepalen. Door te doorgronden en te ervaren (met hulp van een trainingsacteur) kunnen nieuwe inzichten beklijven.

Klantgerichtheid en commercialiteit

Inzicht in je eigen handelswijze en de effecten ervan op de ander maken het eenvoudiger om doeltreffend aan te sluiten bij de behoeften van de klant. Hoe doe je dat op een effectieve manier bij diverse soorten klanten.

Gespreksvoering en gespreksvaardigheden

Inzicht bieden in eigen voorkeurstijlen in communicatie en gedrag en uitgedaagd worden in stijlflexibiliteit. In de training gesprekvoering gaat het niet alleen om de gesprekstechnische aspecten, maar is vooral aandacht voor houding, presentatie, stijl van communiceren. Daarmee wordt bewustworden gecreeerd van meer of minder effectieve gedragspatronen en het effect ervan op anderen.

Feedback geven en ontvangen

Het geven van goede feedback is een sterk onderschatte competentie. In elke samenwerking is het geven en ontvangen van -constructieve- feedback belangrijk. Dit vergt lef en openheid. Het helpt mensen om zich bewust te worden van eigen handelen effect daarvan op anderen. Daarmee is het een belangrijke voorwaarde om gedrag bij te kunnen stellen en dus te kunnen ontwikkelen. Met hulp van een trainingsacteur gaan inzicht, bewustwording en ervaren samen in een praktische en leerzame training.

Leiderschapsontwikkeling

Persoonlijk leiderschap: welke leiderschapsstijl past bij jouw persoonlijkheidsprofiel. Hoe hou jij overwicht en overzicht. Centraal staan de competenties die in iedere leiderschapsfunctie van belang zijn: overzicht, impact en beïnvloedingkracht. De inzichten van Covey, leiderschapsstijlen van Quinn en Situationeel Leiderschap zijn leidend.

Advies

Met oog voor het borgen van resultaat. Belangrijk is dat een training of teambuilding niet blijft bij een zinvolle sessie waar veel is geleerd, maar dat in gesprek met de klant een aanpak gevonden wordt die werkt om de inzichten ook te laten beklijven in de praktijk van alle dag. Die doorvertaling kan een heel praktische zijn, maar borging in bestaande bedrijfsprocessen biedt de meeste garantie op succes.