zicht op samenwerken en communiceren

Zicht op samenwerken en communiceren

Out of many, we are One (Barack Obama)

Invulling teamdag, sessie teamdynamiek, meerdaagse teambuilding

Wanneer?
Bij vraagstukken op het vlak van samenwerking, onderlinge communicatie en dynamiek binnen een team. Soms gaat het om een zinvolle maar ook ludieke invulling van een teambijeenkomst. IPSE-IP verzorgt dan sessies, al dan niet in combinatie met teambuildingactiviteiten. Soms is er een dieper liggende reden waarom de samenwerking bewust aandacht behoeft. In meerdaagse heisessies wordt dan gewerkt met een vooraf overeengekomen doelstelling, programma en aanpak.

Hoe?
Of de aanleiding een fusie, organisatieverandering, of dieper liggend conflict is:

  • Inzicht en bewustwording van eigen patronen, eigen voorkeurstijl en inzicht in elkaar en in de teamdynamiek is de eerste stap.
  • Met elkaar de dialoog aangaan, durven benoemen wat doorgaans verzwegen wordt.

Dit vergt een veilige setting. Deze wordt bewerkstelligd in een persoonlijke aanpak met goed oog voor de individuele deelnemer en teamsfeer. Ook in een dergelijke meerdaagse setting worden serieuze elementen frequent afgewisseld met teamactiviteiten en energizers.

Waar?
Bij voorkeur vindt een teambuilding plaats buiten de werkplek, op een plek in de natuur. De rust en de verstilling die dat met zich meebrengt zie ik als toegevoegde waarde in het proces dat samen wordt aangegaan.